Privacy verklaring

Als fotograaf verlenen wij onze diensten het beste als we een aantal dingen van je weten, maar je privacy is natuurlijk belangrijk voor ons. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat je rechten zijn met betrekking tot die gegevens. Als je vragen hebt over je privacy of over deze verklaring, dan kun je ons altijd even bellen of e-mailen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij (V.O.F. Sassen en Verstraaten, ook genoemd ‘Sassen & Verstraaten fotografie’ , ‘ Studio Twisk’  of ‘wij’) verwerken verschillende persoonsgegevens, bijvoorbeeld van onze klanten, mensen die bij ons informatie opvragen en mensen die zich inschrijven voor onze nieuwsbrieven.

Zo verwerken wij identificatiegegevens en contactgegevens, zoals voornaam, naam, telefoonnummer, email adres en postadres. Daarnaast verwerken we van onze klanten vaak ook gegevens over bijvoorbeeld de gezinssituatie (denk aan de samenstelling van de groep bij een studiofoto, of informatie over de gezinnen van de bruid en bruidegom), hobby’s, verjaardagen en dergelijke. Van bruidsparen verwerken we daarnaast ook nog veel gegevens over de trouwdag (datum, locaties, burgerlijke ceremonie en/of kerkelijke inzegening etc.) en de persoonlijke situatie, om ons in staat te stellen onze trouwreportages zo goed mogelijk te maken. Je ben niet verplicht ons deze informatie te geven, maar als we meer van jullie weten kunnen we ons beter voorbereiden en onze diensten beter leveren. Een aantal persoonsgegevens is wel noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen; denk aan jullie namen, adres en trouwdatum bij het maken van een trouwreportage.

Als je je alleen hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, verwerken we je email adres en je naam.

Waarom  verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op een aantal verschillende grondslagen:

–        om aan onze wettelijke verplichting te kunnen voldoen

–        om de opdrachten van onze klanten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren

–        omdat je ons daar toestemming voor hebt gegeven

–        omdat dat ons gerechtvaardigde belang is.

Het doel van deze verwerking kan zijn het voeren van administratie, het maken van een zo goed mogelijke fotoreportage, het versturen van nieuwsbrieven om klanten en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van ons bedrijf en de analyse van die nieuwsbrieven en  gebruik er van door de ontvangers en direct marketing.

Persoonsgegevens van derden

Wanneer we voor jullie een (persoonlijk) evenement, zoals jullie bruiloft, fotograferen, zullen we wellicht ook van andere aanwezigen persoonsgegevens ontvangen van jullie. Door persoonsgegevens aan ons te geven, verplichten jullie je deze andere personen hierover in te lichten en hen (een link naar) deze privacyverklaring te verstrekken. Hetgeen hierin is opgenomen, is ook op hun persoonsgegevens van toepassing.

Hoe lang verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens tenminste zolang dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen en zolang je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Voor klanten van Studio Twisk geldt dat we alle persoonsgegevens, met uitzondering van namen en email adressen, twee jaar na het laatste contact verwijderen. Foto’s archiveren we na een half jaar. Voor bruidsparen geldt dat we persoonsgegevens, met uitzondering van namen, email adressen en trouwdata, verwijderen vijf jaar na levering van de foto’s of het laatste fotoproduct. Foto’s archiveren we in het jaar volgend op het jaar na jullie trouwdatum.

Persoonsgegevens die wij verwerken op grond van onze gerechtvaardigde belangen, verwerken we zolang dat nodig is voor onze belangen en er zijn geen andere belangen die zwaarder wegen.

Privacy en portretten

Wij vragen altijd mondeling of schriftelijk expliciet toestemming voor het gebruik van foto’s die we in opdracht hebben gemaakt, zoals gebruik op onze website, social media, advertenties, beurzen en dergelijke. Dit deden we al voor de in werking treding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dat zal daarna niet wijzigen.

Derde partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken

We geven je persoonsgegevens nooit zomaar door aan andere partijen, dat doen we alleen als dat nodig is voor een van de doelen waarvoor we de persoonsgegevens hebben of wanneer we dat wettelijk verplicht zijn.

Wij werken voor het leveren van onze dienst met verschillende partijen waar wij persoonsgegevens aan door kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan ons administratiekantoor dat onder meer facturatie en boekhouding verzorgt. Ook werken wij met een aantal partijen die het ons mogelijk maken de door ons gemaakte foto’s online te plaatsen, zodat de foto’s online geselecteerd en besteld kunnen worden. Ook kan het zijn dat andere leveranciers persoonsgegevens ontvangen voor het uitvoeren van een deel van jouw opdracht aan ons.

Met deze leveranciers hebben we verwerkersovereenkomsten gesloten waarin zij onder meer beloven zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan, en die voor geen ander doel te gebruiken dan het doel waarvoor wij ze hebben verstrekt.

Onze websites

Wij houden een aantal websites bij: www.sassen-verstraaten.nl waarop vooral onze dienstverlening als trouwfotograaf wordt getoond, en www.studiotwisk.nl waarop we onze studiofotografie, evenementfotografie en locatiefotografie tonen. Op deze websites maken we gebruik van cookies en scripts, oa van Google Analytics. We gebruiken deze om het gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we de functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies die integratie van onze websites met social media mogelijk te maken. Daarnaast maken we gebruik van cookies die het beter en sneller weergeven van afbeeldingen mogelijk maken.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken.

–        je mag vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken.

–        Je mag vragen om rectificatie van de gegevens die wij van je verwerken.

–        je mag vragen om ‘vergeten’ te worden – wij zullen je gegevens dan voor zover mogelijk wissen.

–        Je mag ons vragen om je een bestand met je persoonsgegevens te verstrekken, of dat aan een derde te verstrekken

–        Je mag ons vragen minder persoonsgegevens te verwerken.

–        Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, en

–        Je hebt het recht om de toestemming op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken in te trekken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons een mail te sturen op onderstaand email adres.

Indien je ontevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met je persoonsgegevens, en we komen er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De actuele versie van de verklaring zal altijd op onze websites worden gepubliceerd.

April 2018

V.O.F. Sassen en Verstraaten, tevens handelend onder de naam Studio Twisk

Ellen Sassen & Marco Verstraaten

Dorpsweg 147

1676 GJ Twisk

0227 – 541080 / 06 – 41017798

ellen@sassen-verstraaten.nl

studiotwisk

Studiofotografie met stijl en lef
Live stream video

Vanuit onze studio of vanaf locatie, Studio Twisk verzorgt jouw internet live video stream!

Studiotwisk

Professionele fotostudio, met een studiovloer van 100m2, een aparte  visagieruimte en (bijna) alle bewerkingen en productie in huis!

Contact

Gevestigd in het pittoresque dorp Twisk, aan de Dorpsweg 147

geopend op afspraak

Privacy

Je privacy is belangrijk voor ons. Lees onze privacy verklaring hierboven.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google